Viet247

Lucy Dinh

50
Points
1
Đang theo dõi
0
Người theo dõ

Nothing's important than food :D


Silver

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Lựa chọn của Angelina và Brad Pitt, chuẩn vị cơm truyền thống

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Cơm ngon nhà hàng, ngon như nhà làm

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Rất thích hợp để đổi gió

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Combo 2 người cực ngon mà còn bao no

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Món kem cũng xuất sắc không kém

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Highly recommend - Good restaurant in Sai Gon

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn

lucy.dinh lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn