Viet247

  • 100 Nhà hàng - Ăn gì ? Đi đâu ? Món gì ? ở Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

27 Hoang Van Thu Street, Hong Bang District, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

365 Waterfront - HK7, Phuong Vinh Niem, Quan Le Chan, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Song Gia Golf Resort _ Luu Kiem, Thuy Nguyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

So 90, Duong Phung Phap, Ngo 193 Ngo Quyen, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No.10 Lot 26D Le Hong Phong Dong Khe, Ngo Quyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Level 3, No 1 Bach Dang Vincom Plaza Imperia, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

S_ A3 Lo 8 Le H_ng Phong, Ngo Quy_n, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

320 Phu Thuong Doan, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

38 Hoang Van Thu, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

3rd floor, 1 Bach Dang Vincom Imperia, Unit 05.06.07, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

12/182 Van Cao, Ngo Quyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

1st Floor, 107 Dien Bien Phu, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Dia Chi So 5 Truc Cat, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No 5 lot 22A, Le Hong phong Street, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Avani Hai Phong Harbour View Hotel 12 Tran Phu Street, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

97 B_ch D_ng Tầng 2, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

64 Dien Bien Phu street Minh Khai Ward, Hong Bang Dist., Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Quận/Huyện : Uncategorized

120 Lạch Tray Uncategorized Hải Phòng

Mục: Hải sản

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

47 Lach Tray Street, Ngo Quyen Dist, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

18 Nguy_n trai, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

22, Lot 6B, Le Hong Phong, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Ha Noi Street 1st Floor, Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong, Thuong Ly Ward, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Luu Kiem Thuy Nguyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No 3 Pham Ba Truc Street Hong Bang District, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

20 Le Dai Hanh St., Hong Bang, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Lo A1 Khu Tai Dinh cu Cai Hom, Duong Le Hong Phong, Phuong Dong Khe, Quan Ngo Quyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

B1, so 3 duong so 1, P, khu do thi ven song, Le Chan Roygent Parks, Hai Phong 18000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

282 Duong Da Nang, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

140 Hoang Van Thu Quang Trung, Hong Bang, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

To Dan Pho 6, Tran Chau, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No 1 Thien Loi Str. Ngo Quyen, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No 3/3B, Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

37 Ho Sen Quan Le Chan, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No. 1, Road 1, Waterfront City, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

So 02 Ho Sen, Thi tran Nui Doi, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

15 Trung Luc Dang Lam, Hai An, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

62 Dien Bien Phu, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

917 Thien Loi, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

8 Lo 8A Le Hong Phong, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

so 10 lo 22B Le Hong Phong, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

103 Pho Dien Bien Phu, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

178 Van Cao, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

07 Lot 28D Le Hong Phong Ngo Quyen, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

87 Cat Cut An Bien, Le Chan, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

25 Van Cao Dang Giang, Ngo Quyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

123 Dien Bien Phu Hong Bang, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

74 Hoang The Thien, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

25 Phan Boi Chau Quang Trung, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Level 3, No 1 Bach Dang Vincom Plaza Imperia, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

16/76 Duong 193 Van Cao, Phuong Dang Lam, Quan Haie, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

178 Van Cao, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

2b/193 Van Cao, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

18 Luong Khanh Thien, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Trung Tam Khu 1 Do Son, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Zone 2, Van Huong Ward, Hai Phong 05000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Duong 193 Van Cao, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

55 Lach Tray, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

300 Van Cao Street, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

4D Ho Sen - Le Chan, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

275 Lach Tray Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Quận/Huyện : Uncategorized

178 Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái Uncategorized Hải Phòng

Giá từ : 20,000đ - 50,000đ

Mục: Café - Work Study

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Manhattan 10, Thuong Ly, Hong Bang, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

12 Lach Tray Ngo Quyen District, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

41 Lot 3C Le Hong Phong Ngo Quyen, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Ha Noi Street Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong, Thuong Ly Ward, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

32-33-34, 420 Lach Tray, Cong 7 Gian, Hai Phong 04000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Hien Hao, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

142 Cau Dat Street Ngo Quyen, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

12 Ho Sen Ho Nam, Le Chan, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

107 Dien Bien Phu, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Quận/Huyện : Uncategorized

33 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ Uncategorized Hải Phòng

Giá từ : 35,000đ - 75,000đ

Mục: Café

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

15A Phuong Luu, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

1 Phuong Luu, Dong Hai, Hai An, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Lo 22 Le Hong Phong 381, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

549 Nguyen Binh Khiem St, Hai An Dist, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

2nd area 2 block 26BC, Le hong phong rd, Ngo quyen province, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

39 Cau Dat Street, Ngo Quyen District, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

So 7 Lo 22 Le Hong Phong, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

135 Hoang The Thien, Dong Hai 1 Hai An, Hai Phong 040000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

2nd Floor, 18 Me Linh, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

464 Lach Tray 12th Floor, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Quận/Huyện : Uncategorized

83 Trần Phú, Lương Khá Thien Uncategorized Hải Phòng

Mục: Café

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Cat Ong Island,, Cat Hai, Hai Phong 18000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

151 Luong Khanh Thien, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

83 Bach Dang St,, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

99 Hoang Minh Thao, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

10 Dinh Tien Hoang, Hong Bang, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

10 lot 22B Le Hong Phong Dong khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong 842253 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

141 Le Duan, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

L3-02 Floor 3, Vincom Plaza Imperia Mall Hai Phong, Hong Bang, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

209 Lach Tray, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

185-187 Van Cao Dang Giang, Ngo Quyen, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

01 Le Thanh Tong May To, Ngo Quyen, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

So 7 le Hong Phong Ngo Quyen, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

40A Tran Quang Khai Hong Bang, Hai Phong Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

32 Ngo Gia Tu Cat Bi, Hai An, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Ha Noi Street 5th Floor, Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong, Thuong Ly Ward, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

5/3B Le Hong Phong Dong Khe, Ngo Quyen, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

No 245 Le Loi Street, Ngo Quyen District, Hai Phong 35000 Vietnam Hải Phòng

Tỉnh/Thành: Hải Phòng

Ha Noi Street Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong, Thuong Ly Ward, Hai Phong 180000 Vietnam Hải Phòng