Viet247

Hanoi Cider House

Hãy đến 278 Nghi Tàm, Yên Phụ Hà Nội bạn sẽ thấy Hanoi Cider House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hanoi Cider House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hanoi Cider House chưa? Rất đáng để thử đấy!

Hanoi Cider House ở Hà Nội

5/5

278 Nghi Tàm, Yên Phụ

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa
Thứ hai : 12:00 PM – 12:00 AM
Thứ ba : 12:00 PM – 12:00 AM
Thứ tư : 12:00 PM – 12:00 AM
Thứ năm : 12:00 PM – 12:00 AM
Thứ sáu : 12:00 PM – 12:00 AM
Thứ bảy : 12:00 PM – 12:00 AM
Chủ nhật : 12:00 PM – 12:00 AM

http://www.hanoicider.com/

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Quận/Huyện : Uncategorized

10 Khúc Hạo, Điện Bàn Uncategorized Hà Nội

Giá từ : 20,000đ - 100,000đ

Mục: Café - Group

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Quận/Huyện : Uncategorized

278 Nghi Tàm, Yên Phụ Uncategorized Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Quận/Huyện : Uncategorized

156 Từ Hoa Công Chúa, Quảng An Uncategorized Hà Nội