Viet247

Bamboo81 Cafe

Hãy đến 253 Trich Sai Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Bamboo81 Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bamboo81 Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bamboo81 Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

Bamboo81 Cafe ở Hà Nội

5/5

253 Trich Sai Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 13 Pho Ngo Tat To, Van Mieu, Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

41 Van Cao Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

91 Van Cao, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15 Van Cao Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

So 2 Cua Nam, Ha Noi, Hanoi 844 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

189/133 Hoang Hoa Tham Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

9th Floor, 537 Lac Long Quan Xuan La, Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

63 Nguyen Dinh Thi, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

36A Doi Can Ba Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

55 Trich Sai Street, Tay Ho District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

253 Trich Sai Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

101 - C6 Tran Huy Lieu, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

67 Trich Sai West Lake - Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

244 Thuy Khue Street, Tay Ho District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

115 Nguyen Dinh Thi Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội