Viet247

Tu Bi Vegan Restaurant

Bạn có thể tìm thấy Tu Bi Vegan Restaurant tại 30A Ngo Truc Lac Truc Bach, Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tu Bi Vegan Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Tu Bi Vegan Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Tu Bi Vegan Restaurant ở Hà Nội

5/5

30A Ngo Truc Lac Truc Bach, Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

26 Chau Long Street Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

7 Yen Ninh Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

20th floor - Sofitel Plaza Hanoi 1 Thanh Nien, Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

43 Yen Phu Ba Dinh, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

1 Thanh Nien Road, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15 Truc Bach, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

25 Ngu Xa Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

43B Truc Bach Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

95B Pho Quan Thanh Ba Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

3 Ngo Yen Thanh, Off 61 Cua Bac, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

20 Nguyen Bieu, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

44 Chau Long St. Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

192/4, Quan Thanh Street Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

22 Cua Bac Street, Ba Dinh District, Ha Noi City, Hanoi 04 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

116 Tran Vu Truc Bach, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội