Viet247

Ming Restaurant

Hãy đến 1 Thanh Nien road, Ba Dinh district, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Ming Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ming Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ming Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ming Restaurant ở Hà Nội

5/5

1 Thanh Nien road, Ba Dinh district, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

26 Chau Long Street Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

7 Yen Ninh Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

20th floor - Sofitel Plaza Hanoi 1 Thanh Nien, Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

43 Yen Phu Ba Dinh, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

1 Thanh Nien Road, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15 Truc Bach, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

25 Ngu Xa Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

43B Truc Bach Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

95B Pho Quan Thanh Ba Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

3 Ngo Yen Thanh, Off 61 Cua Bac, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

20 Nguyen Bieu, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

44 Chau Long St. Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

192/4, Quan Thanh Street Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

22 Cua Bac Street, Ba Dinh District, Ha Noi City, Hanoi 04 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

116 Tran Vu Truc Bach, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội