Viet247

King BBQ Ham Nghi

Hãy đến Shophouse B2-06, Vinhomes Gardenia, Ham Nghi Street, Nam Tu Liem District Shophouse B2-06, KDT Vinhomes Gardenia, Nam Tu Liem District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy King BBQ Ham Nghi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, King BBQ Ham Nghi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến King BBQ Ham Nghi chưa? Rất đáng để thử đấy!

King BBQ Ham Nghi ở Hà Nội

5/5

Shophouse B2-06, Vinhomes Gardenia, Ham Nghi Street, Nam Tu Liem District Shophouse B2-06, KDT Vinhomes Gardenia, Nam Tu Liem District, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Lot B4-01 Vinhomes Gardenia Ham Nghi, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Nguyen Co Thach Street 3rd Floor, Golden Field Building, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 12A, B7 My Dinh 1, Tu Liem District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

167 Hoang Ngan, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 8A Luu Huu Phuoc, My Dinh 2, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

B15-01, LoTT 19, Vinhomes Gardenia, Ham Nghi, Cau Dien, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Shophouse B2-06, Vinhomes Gardenia, Ham Nghi Street, Nam Tu Liem District Shophouse B2-06, KDT Vinhomes Gardenia, Nam Tu Liem District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

72 Luu Huu Phuoc An Lac, My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

61 K2 Street Vinaconex7, Cau Dien, Nam Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Ham Nghi Street Shophouse Lot B5-01, Lot B5-02, Lot B5-03 Vinhomes Gardenia, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

72 Luu Huu Phuoc An Lac, My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội