Viet247

Ah Yat Abalone Restaurant

Hãy đến Ciputra Club House, Xuan Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Ah Yat Abalone Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ah Yat Abalone Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ah Yat Abalone Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ah Yat Abalone Restaurant ở Hà Nội

5/5

Ciputra Club House, Xuan Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

123 Tran Van Lai My Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Giá từ : 100,000đ - 400,000đ

Mục: Buffet - BBQ

Tỉnh/Thành : Hà Nội

101-102, CT4, My Dinh-Song Da, Hanoi 84 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

5th Floor, Indochina Plaza, 241 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Number 1, C11 My Dinh 1 Nam Tu Liem District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

241 Xuan Thuy Street, Cau Giay District 1st Floor Indochina Plaza Ha Noi, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8 Ton That Thuyet Level 1, Detech Building, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

241 Xuan Thuy, Cau Giay 1st Floor, TTTM Indochina Plaza, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No.8c Ton That Thuyet, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Xuan Thuy Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

So32, Ngo54/97 Pham Hung, My Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Indochina Plaza, 239 Xuan Thuy, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15 Duy Tan Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

03 Au Co, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

A2 Building, Nguyen Co Thach, My Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

14 Nguyen Hoang street My Dinh 2, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội