Viet247

Batavia Restaurant & Cafe

Hãy đến 116 Ngoc Ha Ha Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Batavia Restaurant & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Batavia Restaurant & Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Batavia Restaurant & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

Batavia Restaurant & Cafe ở Hà Nội

5/5

116 Ngoc Ha Ha Ba Dinh District, Hanoi Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

32 Dien Bien Phu, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

60 Giang Van Minh Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

95 Giang Van Minh Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

5 Ly Van Phuc Ba Dinh Dist, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 3, Alley 120, Hoang Hoa Tham Street, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15A Nguyen Dinh Thi Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

40 Cat Linh, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

125 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

18 Le Truc Dien Bien, Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

105K1 durong Giang Vo, Hanoi 11552 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

2D Giang Vo, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

116 Ngoc Ha Ha Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

18 Le Truc Dien Bien Phu, Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

A10 Alley 42 Giang Van Minh Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

14 Giang Van Minh Street, Ba Dinh District, Hanoi Vietnam Hà Nội