Viet247

Baguette & Chocolat

Bạn có thể tìm thấy Baguette & Chocolat tại Nguyen Van Huyen Str Vietnam Museum of Ethnology, Hanoi Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Baguette & Chocolat được 5 điểm. Hãy thử đến Baguette & Chocolat trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Baguette & Chocolat ở Hà Nội

5/5

Nguyen Van Huyen Str Vietnam Museum of Ethnology, Hanoi Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

6th Floor, 302 Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

41 Trieu Viet Vuong, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

96 Chua Ha Street, Cau Giay District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

130 Nguyen Khanh Toan, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

105 - D4 Ngo 233 To Hieu, Cau Giay, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

122B C5 To Hieu Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8+9 A1 Hoang Cau, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

259 To Hi_u Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Lot 2 Nguyen Khanh Toan Street, Cau Giay District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

96 Nguyen Khanh Toan, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

32 Lane 92 Nguyen Khanh Toan, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

6 Ngo 57 Nguyen Khanh Toan Cau Giay, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

134 132, Hoang Quoc Viet, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

102-D6, 215 Alley, To Hieu Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District Near Thang Long International Village, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

125 Nguyen Phong Sac Street, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội