Viet247

Bia Tuoi Tiep

Bạn có thể tìm thấy Bia Tuoi Tiep tại A2 Building, Nguyen Co Thach, My Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bia Tuoi Tiep được 5 điểm. Hãy thử đến Bia Tuoi Tiep trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Bia Tuoi Tiep ở Hà Nội

5/5

A2 Building, Nguyen Co Thach, My Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

123 Tran Van Lai My Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Giá từ : 100,000đ - 400,000đ

Mục: Buffet - BBQ

Tỉnh/Thành : Hà Nội

101-102, CT4, My Dinh-Song Da, Hanoi 84 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward Nam Tu Liem District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Number 1, C11 My Dinh 1 Nam Tu Liem District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8 Ton That Thuyet Level 1, Detech Building, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No.8c Ton That Thuyet, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 8A Luu Huu Phuoc, My Dinh 2, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

A2 Building, Nguyen Co Thach, My Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

14 Nguyen Hoang street My Dinh 2, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

11 Phung Hung, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Ciputra Club House, Xuan Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

6 Nguyen Hoang My Dinh, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Villa 67-TT4, My Dinh, Me Tri, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

28 Tr_n Binh Dolphin Plaza, Hanoi Vietnam Hà Nội