Viet247

Ding Tea

Bạn có thể tìm thấy Ding Tea tại 03 Au Co, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ding Tea được 5 điểm. Hãy thử đến Ding Tea trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Ding Tea ở Hà Nội

5/5

03 Au Co, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

5th Floor, Indochina Plaza, 241 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

241 Xuan Thuy Street, Cau Giay District 1st Floor Indochina Plaza Ha Noi, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

241 Xuan Thuy, Cau Giay 1st Floor, TTTM Indochina Plaza, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Xuan Thuy Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

So32, Ngo54/97 Pham Hung, My Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Indochina Plaza, 239 Xuan Thuy, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15 Duy Tan Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

03 Au Co, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

28 Le Duc Tho My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

14 Nguyen Hoang street My Dinh 2, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

11 Phung Hung, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Ciputra Club House, Xuan Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

6 Nguyen Hoang My Dinh, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Villa 67-TT4, My Dinh, Me Tri, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Le Duc Tho Street My Dinh 1 Ward, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội