Viet247

Hip Cafe

Bạn có thể tìm thấy Hip Cafe tại 365 Nguyen Khang, Hanoi Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hip Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Hip Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Hip Cafe ở Hà Nội

5/5

365 Nguyen Khang, Hanoi Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

12M2/112 Trung Kinh Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

649 Kim Ma, Ba Dinh 1F, V Tower, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

32 Chua Lang Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Star Tower, Duong Dinh Nghe, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

B1 Nguyen Chanh Nam Trung Yen, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

S_ 39, Tr_n Kim Xuy_n, Trung Hoa, C_u Gi_y, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 57, ngo 82 Chua Lang Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

29 Alley 44 Tran Thai Tong Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

14 Dich Vong Cau Giay District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

365 Nguyen Khang, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

4 Tran Kim Xuyen Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

145 Trung Hoa, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

68 Duong Dinh Nghe, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

40 Yen Hoa West Lake, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

3 Lang Ha Street Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội