Viet247

Hien Minh Tea House

Bạn có thể tìm thấy Hien Minh Tea House tại No. 13 Pho Ngo Tat To, Van Mieu, Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hien Minh Tea House được 5 điểm. Hãy thử đến Hien Minh Tea House trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Hien Minh Tea House ở Hà Nội

5/5

No. 13 Pho Ngo Tat To, Van Mieu, Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 13 Pho Ngo Tat To, Van Mieu, Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

38 Lieu Giai, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

105 Van Phuc Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

24, Alley 34 Van Bao Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 3, Alley 120, Hoang Hoa Tham Street, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15A Nguyen Dinh Thi Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

414 Doi Can Street, Vinh Phuc, Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

4 Lieu Giai 7F, TID Bldg, Ba Dinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

38 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

HH01 To Huu Van Phuc, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

101 Van Phuc Ba Dinh, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

103 Van Phuc, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

41 Van Cao Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

91 Van Cao, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

06 Alley 19 Pho Lieu Giai Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội