Viet247

Lackah Restaurant

Hãy đến 36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward Nam Tu Liem District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Lackah Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lackah Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lackah Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Lackah Restaurant ở Hà Nội

5/5

36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward Nam Tu Liem District, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hà Nội

123 Tran Van Lai My Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Giá từ : 100,000đ - 400,000đ

Mục: Buffet - BBQ

Tỉnh/Thành : Hà Nội

101-102, CT4, My Dinh-Song Da, Hanoi 84 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward Nam Tu Liem District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Nguyen Co Thach Street 3rd Floor, Golden Field Building, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 12A, B7 My Dinh 1, Tu Liem District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Number 1, C11 My Dinh 1 Nam Tu Liem District, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 8A Luu Huu Phuoc, My Dinh 2, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

A2 Building, Nguyen Co Thach, My Dinh, Tu Liem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

14 Nguyen Hoang street My Dinh 2, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Villa 67-TT4, My Dinh, Me Tri, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

72 Luu Huu Phuoc An Lac, My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

28 Tr_n Binh Dolphin Plaza, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

72 Luu Huu Phuoc An Lac, My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội