Viet247

Súp Cua Mộc

Hãy đến 122 Đường Lê Văn Thọ, Phường 11 ,Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Súp Cua Mộc. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Súp Cua Mộc được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Súp Cua Mộc chưa? Rất đáng để thử đấy!

Súp Cua Mộc ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5/5

122 Đường Lê Văn Thọ, Phường 11

Quận/Huyện : Quận Gò Vấp

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Món ngon 40k

Mở cửa
Thứ hai : 6:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba : 6:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư : 6:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm : 6:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu : 6:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy : 6:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật : 6:00 AM – 10:30 PM

https://m.facebook.com/SupMocNgon/

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

24 Le Van Tho Ward 11, Go Vap, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

68 Du_ng Le Van Th_, Phu_ng 11, Go V_p, Ho Chi Minh City 727010 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

72/14A Street No. 30 Ward 6, Go Vap District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hem 216 le Van Tho, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

122 An Nhon Ward 17, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

878 Quang Trung Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

854/34 Thong Nhat Go Vap, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

65, Street No.1 Ward 11, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

404 Thong Nhat Ward 16, Go Vap District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

204 Le Van Tho Street, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

230/1 Pasteur Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận Gò Vấp

562 Quang Trung, Phường 11 Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mục: Món ngon 40k

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận Gò Vấp

122 Đường Lê Văn Thọ, Phường 11 Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mục: Món ngon 40k

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận Gò Vấp

320 Đường Nguyễn Văn Khối, Phường 8 Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận Gò Vấp

132 Đường Nguyễn Văn Khối, Phường 9 Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mục: Món ngon 70k