Viet247

Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long

Hãy đến 131 Phan Chu Trinh, Phường 12 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long chưa? Rất đáng để thử đấy!

Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5/5

131 Phan Chu Trinh, Phường 12

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Món ngon 40k

Mở cửa
Thứ hai : 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba : 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư : 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm : 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu : 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy : 6:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật : 6:00 AM – 10:00 PM

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

190C Phan Van Tri Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mục: Café - Desert

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

36 Tran Quy Cap Ward 11, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

49 No Trang Long, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

70 Bui Dinh Tuy Street, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

303 Pham Van Dong Go Vap District, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

60 Ph_m Vi_t Chanh, Phu_ng 19, Binh Th_nh, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

230 Nguyen Van Dau street, ward 11, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

4 374, Nguyen Xi Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

78 Bui Dinh Tuy, ward No.12, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

311/27 No Trang Long Ward 13, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

188E Phan Van Tr_, P.12, Quan Binh Th_nh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

302 Nguyen Van Dau, Ward 11,, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

107 No Trang Long Ward 11, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

A5-235 Phan Van Tri Ward 11, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

395 Bui Dinh Tuy Ward 14, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn