Viet247

Stir Crazy Mongolian Grill BBQ

Bạn có thể tìm thấy Stir Crazy Mongolian Grill BBQ tại 3345 East Patrick Lane #100, Las Vegas ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Stir Crazy Mongolian Grill BBQ được 5 điểm. Hãy thử đến Stir Crazy Mongolian Grill BBQ trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Stir Crazy Mongolian Grill BBQ ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5/5

3345 East Patrick Lane #100, Las Vegas

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Western - Group - BBQ

Giá từ : 45,000đ - 300,000đ

Mở cửa
Thứ hai : 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ ba : 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ tư : 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ năm : 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ sáu : 11:00 AM – 7:00 PM
Thứ bảy : Closed
Chủ nhật : Closed

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

3345 East Patrick Lane #100, Las Vegas Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 45,000đ - 300,000đ

Mục: Western - Group - BBQ